EVE

Rosnąca popularność ogniw akumulatorowych wykonanych w technologii litowo-jonowej (Li-ion) jest uzasadniona ich wyśmienitymi parametrami użytkowymi, w tym dużą pojemnością elektryczną zarówno na jednostkę masy jak i jednostkę objętości oraz znikomym zjawiskiem samorozładowania i brakiem efektu pamięciowego.
Zalety ogniw litowo-jonowych w połączeniu z wzrastającym zapotrzebowaniem na alternatywne źródła energii dla pojazdów (EV oraz HEV), spowodowały gwałtowne zainteresowanie stosowaniem baterii wielu szeregowo połączonych litowo-jonowych ogniw akumulatorowych. Takie baterie oferują dużą pojemność oraz wysokie napięcie zasilania układu napędowego, co jest warunkiem ograniczenia płynących prądów oraz poprawy sprawności.

Magazynowanie energii elektrycznej w wieloogniwowych bateriach szeregowo połączonych ogniw akumulatorowych generuje szereg problemów mogących obniżyć efektywność oraz bezpieczeństwo eksploatacji:

  1. ładowanie baterii może być wykonywane wyłącznie do momentu gdy którekolwiek z szeregowo połączonych ogniw osiągnie maksymalny dopuszczalny stopień naładowania gdyż przekroczenie grozi degradacją ogniw a nawet wybuchem,
  2. rozładowanie baterii (pobieranie energii) może być wykonywane tylko do momentu gdy którekolwiek z szeregowo połączonych ogniw osiągnie minimalny dopuszczalny stopień naładowania gdyż przekroczenie grozi degradacją,
  3. sposób ładowania nie jest stały i zależy od stopnia naładowania ogniw,
  4. temperatura ogniw zarówno w czasie ładowania jak i rozładowania (obciążania) nie może wykraczać poza dopuszczalny zakres.

Bateria litowo-jonowych ogniw akumulatorowych jest kosztowna a jej poprawne działanie warunkuje pracę zasilanego urządzenia, np. samochodu elektrycznego. Od prawidłowo funkcjonującego modułu baterii oczekujemy następujących rezultatów :

  • możliwości bezpiecznego ładowania baterii szeregowych ogniw, tak aby każde ogniwo osiągnęło maksymalny dopuszczalny poziom naładowania,
  • możliwości bezpiecznego pobrania z baterii szeregowych ogniw pełnej zgromadzonej energii, tak aby każde ogniwo możliwie równomiernie osiągnęło najniższy dopuszczalny poziom naładowania,
  • pełnej informacji o napięciach i temperaturach poszczególnych ogniw warunkującej bezpieczną eksploatację,
  • pełnej informacji o przepływach prądu ładowania i rozładowania warunkującej mozliwość dokładnej oceny ładunku (energii) pozostającej do dyspozycji w baterii.

Ogniwa akumulatorowe połączone szeregowo w baterię nie są nigdy identyczne, co więcej początkowe różnice parametrów poszczególnych ogniw pogłębiają się w czasie eksploatacji baterii.  Powoduje to, że osiągniecie w/w celów wymaga zaawansowanej techniki pomiarowej oraz odrębnych specjalizowanych układów zarządzania ładunkiem w ogniwach baterii.
Zespół EVE tech opracował metody pozwalające na bezpieczną i optymalną eksploatację wysokonapięciowych baterii litowo-jonowych ogniw akumulatorowych.

Prace nad optymalnym wykorzystaniem energii z baterii wykorzystujące unikalną metodę wyrównywania stanu naładowania autorstwa EVE tech prowadzone były w ramach programu INNOTECH współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakres prac wykonanych w ramach projektu, jego cele, sposób realizacji, jak również szczegółowe wyniki badań dostępne po kliknięciu w żarówkę.

bulb1

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Janusz Mendel – CEO
jmendel@eve.com.pl
tel +48 22 783-51-12
fax +48 22 783-55-04