EVE

Informacja o zmianie nazwy i formy prawnej spółki

Szanowni Państwo! Zawiadamiamy, że w dniu 12.01.2015 r. nastąpiło przekształcenie spółki EVE sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku w spółkę EVE tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; w dniu tym nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy, nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam […]