EVE

Niniejsze zadanie stanowi kluczową część projektu i na tym etapie badano działania niskostratnego układu wyrównywania stopnia naładowania ogniw akumulatorowych połączonych w baterię szeregowa (nazywanego dalej active balancing) dostosowanego do konkretnego zastosowania. Dla przeprowadzenia badań pracy układu wyrównywania we współpracy z realna baterią ogniw akumulatorowych oraz w realnych warunkach, wykonano projekt części sprzętowej i wykonano oprogramowanie wbudowane urządzenia, zintegrowano z handlowo dostępnym modułem pomiarowym  a następnie przeprowadzono obszerne badania na konkretnych systemach będących w rzeczywistym użytku. Oprócz potwierdzenia prawidłowości funkcjonowania układu active balancing, wykonano badania porównawcze dla ilościowego określenia przewag jakie daje  zastosowanie układu active balancing w porównaniu do powszechnie stosowanego wyrównywania stratnego (passive balancing).

Zrealizowany we wcześniejszych zadaniach badawczych laboratoryjny układ wyrównywania ogniw pozwala na wyrównywanie baterii składającej się z maksymalnie 10 ogniw i o prądzie wyrównywania do 50A. Tak szerokie parametry pracy układu laboratoryjnego były konieczne dla realizacji badań o szerokich zakresach zmienności, ale nie zapewniały optymalnej pracy dla baterii o mniejszej ilości ogniw i mniejszym prądzie. Z tego powodu w dalszym etapie prac niezbędne było zaprojektowanie i wykonanie układu wyrównywania stanu naładowania ogniw, dedykowanego do pracy z wybraną realną i praktycznie wykorzystywaną przemysłowo baterią litową.

Założenia funkcjonalne

Układ wyrównania stopnia naładowania  dla baterii szeregowej stosowanej przemysłowo został zaprojektowany na podstawie założeń funkcjonalnych przygotowanych przez jednego z polskich producentów systemów bateryjnych. Wzięty pod uwagę został istniejący już system bateryjny, stosowany w wózkach zautomatyzowanych systemów magazynowych, w którym dotychczasowy układ passive balancingu został zastąpiony zaprojektowanym przez EVE sp. z o.o. układem active balancingu. Z założeń tych wynikły następujące parametry, które miał spełnić projektowany układ:

 • Maksymalna moc strat cieplnych: 12,45W
 • Maksymalny prąd: 7A
 • Maksymalne napięcie wejściowe: 29,05V
 • Minimalne napięcie wejściowe: 16,6V
 • Maksymalne napięcie wyjściowe: 16,6V
 • Minimalne napięcie wyjściowe: 2,7V
 • Maksymalna moc balancingu: 116,2W

Ponadto przyjęto, że projektowany układ musi spełniać wymagania określone dla pojazdów opisane w „Regulaminie nr. 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej”.

Pakiet baterii szeregowej, wybrany do badań w ramach tego zadania, został zbudowany w układzie 7S1P. Bateria ta jest rozwiązaniem komercyjnym, stosowanym w systemach zasilania urządzeń mobilnych o napięciu znamionowym 25,9V (odpowiednik zasilania z dwóch 12V akumulatorów ołowiowych, połączonych szeregowo). Bateria zbudowana jest z ogniw litowo-polimerowych (Li-Po) o pojemności znamionowej 53Ah. Pakiet ten został wymontowany po 2 latach pracy, przez co odwzorowano warunki występujące w rzeczywistych zastosowaniach, charakteryzujących się zużyciem ogniw i zróżnicowaniem parametrów (pojemność ogniwa i jego oporność wewnętrzna).

BatteryPack_EVE

Dane techniczne baterii:

 • Napięcie znamionowe 25,9V
 • Napięcie maksymalne/minimalne 29/18,9V
 • Pojemność znamionowa 53Ah
 • Ilość ogniw 7

Zakres pracy ogniw litowo-polimerowych:

 • Ładowanie 0 – 40⁰C
 • Rozładowanie – 20 – 60⁰C

Reżim pracy:

 • Ładowanie prądem stałym o wartości 9A i napięciu maksymalnym 29V
 • Rozładowanie w urządzeniu mobilnym w trybie obciążenia zmiennego (prąd chwilowy 45A@10s – podnoszenie ładunku, prąd ciągły 5A – urządzenie poruszające się z ładunkiem) w trakcie 8 godzinnej zmiany

Oczekiwania użytkowe:

 • Bezawaryjna praca w trakcie całego okresu eksploatacyjnego
 • Automatyczny nadzór wbudowanych układów elektronicznych nad poziomem napięcia poszczególnych ogniw
 • Ochrona ogniw przed nadmiernym rozładowaniem, naładowaniem, pracą poza zakresem temperatur przewidzianym dla tego typu ogniw

Układ badawczy Battery_Pack_EVE

Wyniki

Dla każdego z badanych układów (laboratoryjny i wdrożeniowy active balancing oraz układ passive balancing) przeprowadzono 5 cykli ładowania/rozładowania.

Układ laboratoryjny – active balancing

Próba nr Czas trwania próby Średnie napięcie początkowe [mV] Delta początkowa [mV] E TOTAB [Wh] Delta końc. [mV] Średnie napięcie końcowe [mV]
1 (ładowanie) 00:59:00 3677 401 331 421 3861
1 (rozładowanie) 00:48:00 3851 423 383 364 3575
2 (ładowanie) 01:32:00 3588 349 511 387 3884
2 (rozładowanie) 01:09:00 3873 391 564,6 299 3531
3 (ładowanie) 02:15:00 3563 261 733,4 345 3904
3 (rozładowanie) 01:32:00 3891 349 714,8 258 3514
4 (ładowanie) 02:50:00 3547 225 944,7 291 3934
4 (rozładowanie) 01:39:00 3920 302 810,1 257 3474
5 (ładowanie) 03:15:00 3497 243 1079,6 210 3978
5 (rozładowanie) 01:55:00 3962 207 914,3 152 3488

Układ wdrożeniowy – active balancing

Próba nr Czas trwania próby Średnie napięcie początkowe [mV] Delta początkowa [mV] E TOTAB [Wh] Delta końc. [mV] Średnie napięcie końcowe [mV]
1 (ładowanie) 01:10:30 3676 401 351,29 378 3886
1 (rozładowanie) 00:55:30 3865 384 535,16 270 3547
2 (ładowanie) 02:25:30 3577 249 712,79 310 3923
2 (rozładowanie) 01:18:00 3897 324 706,18 214 3506
3 (ładowanie) 03:30:00 3550 186 1030,54 134 4013
3 (rozładowanie) 02:20:00 4002 133 906,39 168 3469
4 (ładowanie) 03:24:00 3536 100 1028,05 111 4004
4 (rozładowanie) 01:50:30 3976 78 991,02 93 3415
5 (ładowanie) 03:50:00 3490 15 1130,36 156 3982
5 (rozładowanie) 01:50:30 3963 133 968,94 77 3402

Passive balancing

Próba nr Czas trwania próby Średnie napięcie początkowe [mV] Delta początkowa [mV] E TOTAB [Wh] Delta końc. [mV] Średnie napięcie końcowe [mV]
1 (ładowanie) 00:59:00 3678 401 300 439 3861
1 (rozładowanie) 00:32:00 3847 438 276 450 3616
2 (ładowanie) 01:04:00 3655 408 318 435 3860
2 (rozładowanie) 00:32:00 3846 437 273,5 453 3610
3 (ładowanie) 01:07:00 3641 424 330,4 441 3860
3 (rozładowanie) 00:34:00 3860 441 295,3 462 3598
4 (ładowanie) 01:10:00 3627 433 348,5 441 3860
4 (rozładowanie) 00:34:00 3850 441 302,3 467 3591
5 (ładowanie) 01:10:00 3618 444 352,8 441 3862
5 (rozładowanie) 00:28:00 3845 446 251,2 444 3630

Wnioski

Porównanie:

Balancing Delta przed badaniem [mV] ∑ czasu ładowania ∑ energii pobranej podczas ładowania [Wh] ∑ czasu rozładowania ∑ energii pobranej podczas rozładowania [Wh] Delta po badanu [mV]
Aktywny – wdrożeniowy 401 14:20:00 4253 08:14:30 4107,7 77
Aktywny – laboratoryjny 400 10:52:30 3599,7 07:04:30 3386,8 152
Pasywny 401 05:31:00 1649,7 02:42:00 1398,3 444
 1. Sumaryczna energia pobrana przez pakiet przy wykorzystaniu aktywnego balansera w wersji wdrożeniowej jest o 18.1% większa niż w przypadku balansingu aktywnego w wersji laboratoryjnej.
 2. Sumaryczna energia pobrana przez pakiet przy wykorzystaniu aktywnego balansera w wersji wdrożeniowej jest aż o 157.8% większa niż w przypadku balansingu pasywnego.
 3. Podczas rozładowywania pakietu z aktywnym balanserem w wersji wdrożeniowej ilość
  sumarycznej energii pobranej jest o 21.3% większa niż dla balansera aktywnego w wersji laboratoryjnej.
 4. Podczas rozładowywania pakietu z aktywnym balanserem w wersji wdrożeniowej ilość sumarycznej energii pobranej jest aż o 193.8% większa niż dla balansera pasywnego.
 5. Aktywna metoda balansingu w wersji wdrożeniowej po wykonaniu 5-cykli ładowania i rozładowania pozwoliła na zmniejszenie różnicy napięć pomiędzy ogniwami (delta) o 80.8% względem stanu początkowego.
 6. Aktywna metoda balansingu w wersji laboratoryjnej po wykonaniu 5-cykli ładowania i rozładowania pozwoliła na zmniejszenie różnicy napięć pomiędzy ogniwami (delta) o 62% względem stanu początkowego.
 7. Różnica napięć pomiędzy ogniwami (delta) po wykonaniu 5-cykli ładowania i rozładowania z wykorzystaniem pasywnego balansera zwiększyła się o 10.7% względem stanu początkowego.

EVE–AB – Punkt III – Zb 8.4.2 Raport z badań układu wdrożeniowego ED AB ICPT