EVE

Siedziba w Sulejówku

05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów 1
tel. +48 (022) 783-51-12; fax 783-55-04
w sprawie elektroniki e-mail : jmendel@eve.com.pl

Zakład produkcyjny w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Sobieskiego 64a
tel. +48 (032) 266 57 37 ; 266 57 37; tel/fax 266 25 80
w sprawie obwodów e-mail : eve@eve.com.pl

 

EVE tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej EVE sp. z o.o.)
NIP: 113-00-01-300
REGON: 008206652
KRS: 0000538124 Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego