EVE

Parametry technologiczne produkcji PCB

 • minimalna średnica otworu 0,4 mm (16 mils), zalecana 0,5 mm (20 mils);
 • minimalna szerokość ścieżek 0,2 mm (8 mils);
 • minimalna odległość między ścieżkami i padami 0,2 mm (8 mils);
 • średnice padów muszą być większe od średnic otworów o minimum 0,3 mm (12 mils);
 • opisy umieszczone na płytce powinny mieć grubość 0,25 mm (10 mils) i nie powinny wchodzić na pady;
 • powiększenie padów maski do miedzi powinno wynosić minimum 0,1 mm (4 mils) na średnicę;
 • minimalny odstęp krawędzi odmaskowania od przechodzącej w pobliżu ścieżki wynosi 0,12 mm (5 mils);
 • minimalna odległość ścieżki i padu od krawędzi płytki 0,2 mm (8 mils);
 • minimalny format technologiczny 200 x 240 mm;
 • maksymalny format technologiczny 358 x 600 mm.

Akceptowane formaty plików

Pliki apertur:

 • przyjmujemy pliki apertur generowane przez większość programów do projektowania PCB (m. in. Protel, Autotrax, Pcad, Eagle i inne)

Pliki poszczególnych warstw:

 • preferujemy pliki w formacie GERBER lub pliki generowane z programów Protel;
 • po uzgodnieniu możliwe pliki również w innych formatach.

Pliki owiertów:

 • wymagamy plików ASCII w formacie EXCELLON;
 • w nagłówku pliku EXCELLON’a lub w osobnym pliku powinny znajdować się średnice otworów bądź narzędzi;
 • dla płytek metalizowanych istotne jest zawarcie informacji czy podane średnice są średnicami przed czy po metalizacji otworów.

Wymagania mechaniczne projektu:

 • projekt powinien zawierać rysunek obróbki mechanicznej;
 • linie powinny być wykonane 1 milsową aperturą;
 • niedopuszczalne jest prowadzenie linii cięcia tak aby przecinała ona miedź;
 • odległość miedzi od linii cięcia powinna wynosić powyżej 0,4 mm (16 mils).